Кой е amagansett press?

Джейсън Гутерман, който управлява канала в YouTube Amagansett Press, записва пощенската служба на САЩ в Мурхед, преди да бъде помолен да спре да снима от служители.

Кой е човекът на Amagansett Press?

Джейсън Гутерман е предполагаем одитор на Първата поправка и собственик на YouTube канала на Amagansett Press.

Кой е одитът на Лонг Айлънд?

Дълъг остров провокатор Шон-Пол Рейес30-годишният каза, че е спечелил 8 000 долара през първия си месец като „одитор“, концерт, който той взе, след като пандемията му костваше работата му за мениджър на склад.

Какво представляват полицейските одитори?

Полицейският одитор се появи като алтернативна форма на граждански надзор над полицията. ... Вместо това полицейските одитори са отговаря за наблюдението/одита на процеса на подаване на жалби от граждани. Повечето одитори също преглеждат аспекти на полицейските операции. Някои полицейски одиторски служби обаче разследват индивидуални жалби.

Как се справят одиторите с Първата поправка?

Одитът на Първа поправка винаги е неудобен и може да бъде разрушителен, но има практически начини да се подготвите и да отговорите:

 1. Обучете служителите. ...
 2. Не реагирайте прекалено. ...
 3. Идентифицирайте и маркирайте непублични форуми. ...
 4. Помислете за правилата относно тормоза. ...
 5. Преди да приеме конкретни наредби, общината трябва да се консултира със своя адвокат.

ИЗЛОЖЕНО НА ОБЩЕСТВЕН ТРОТОАР !! - ГУЛФПОРТ МИСИСИПИ - Одит на първата поправка - Amagansett Press

Проверява ли се полицията?

Полицията понякога ще обвинява одиторите за хулиганство когато участват в поведение, което може да се счита за незаконно. Например одитор в Сан Антонио беше преследван и осъден за хулиганство след одит.

Печелят ли някога одиторите по Първата поправка?

Според Colorado Community Media, одиторите на Първата поправка са направили заглавия в щата през последните години, включително за нарушаване на заседанията на градския съвет, спечелване на споразумения за неправомерно задържанеи един случай, когато се твърди, че съдия е бил заплашен с живота си.

Кои са 3-те вида одити?

Има три основни типа одити: външни одити, вътрешни одити и одити на службата за вътрешни приходи (IRS).. Външните одити обикновено се извършват от сертифицирани счетоводни фирми (CPA) и водят до одиторско мнение, което е включено в одиторския доклад.

Кой е одитор на фирма?

Одитор е обучен човек, който преглежда, проверява и проверява точността и автентичността на финансовите записи, поддържани от компаниите. Тези лица също помагат на компаниите да гарантират, че спазват индийските данъчни закони и да защитават бизнеса от измами.

Какво казва 1-ва поправка?

Конгресът ще направи няма закон, зачитащ установяването на религията, или забрана на свободното им упражняване; или ограничаване на свободата на словото или на печата; или правото на хората да се събират мирно и да отправят петиция към правителството за поправяне на оплакванията.

Кой е прозрачността на Bay Area?

Джейсън Боденхаймър - Собственик на бизнес - Bay Area Transparent Technologies, LLC | LinkedIn.

Какво е одит на въздействието?

Одитът на въздействието е процес, чрез който социален инвеститор или социален инвестиционен фонд отчита социалното си представяне пред своите заинтересовани странии се стремят да подобрят бъдещите си социални резултати. Подлагането на одит на въздействието може да бъде мощен стратегически инструмент за една организация.

Какво е одитор в YouTube?

Одиторите са свободна група от активисти на YouTube, които влизат в обществени места като библиотеки, пощенски служби или полицейски участъци и филмови служители и покровители. Те често публикуват онлайн видеозаписи на конфронтации със служители със сензационни заглавия като „СЛУЖБИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА СЕ СОБСТВЯВАТ НА КАМЕРАТА!!!

Кой може да действа като одитор?

(1) Лице може да бъде назначавано за одитор на дружество само ако е дипломиран счетоводител: При условие, че фирма, чиито мнозинство от партньорите, практикуващи в Индия, са квалифицирани за назначаване, както е посочено по-горе, може да бъде назначена с фирменото си име за одитор на компания.

Подлежат ли на одит на одиторите?

Одиторите се одитират ли? Да, правят го. Съветът за надзор на счетоводството на публичните компании (PCAOB) е създаден от Конгреса, за да наблюдава одитите на публични компании с цел защита на инвеститорите и обществения интерес чрез насърчаване на информативни, точни и независими одитни доклади.

Кой не може да бъде одитор на компания?

1. Одиторската услуга се счита за лична, поради което юридическо лице не може да бъде назначавано за одитор. Това също така гарантира, че отговорността на одитора няма да бъде ограничена. Лице, което притежава ценна книга на дружеството, притежаващо право на глас не може да бъде назначен за одитор.

Кои са 7-те принципа на одита?

Стандартът ISO 19011:2018 включва седем принципа на одит:

 • Интегритет.
 • Честно представяне.
 • Поради професионална грижа.
 • Поверителност.
 • Независимост.
 • Подход, основан на доказателства.
 • Подход, базиран на риска.

Какви са 3-те вида одити на IRS?

Има три вида одити на IRS: пощенски, офис и полеви одити.

 • 1. Пощенски одити. Одитите на пощата са доста рутинни. ...
 • Одити на офис и терен. От друга страна, офисните и теренните одити са много по-сериозни. ...
 • CP2000 известие (запитване за недостатъчен докладчик)

Има ли различни видове одити на IRS?

Има три вида одити, които IRS може да извършва: кореспонденция, терен и офис. Одитът на кореспонденция означава, че IRS се нуждае от допълнителна документация от вас и ще бъдете помолени да я изпратите по пощата... При полевия одит агент на IRS ще дойде във вашия бизнес или дом, за да разгледа вашите записи.

Видеозаписът защитен ли е от Първата поправка?

След това се доказва, че съгласно доктрината на Първата поправка, актът на видео записът представлява форма на изразяване, обхваната от Конституцията. ... Заедно тези аргументи водят до заключението, че видеозаписът върху частна или публична собственост е форма на изразяване, обхваната от Първата поправка.

Какво прави одиторът?

Одиторът е а лице, упълномощено да преглежда и проверява точността на финансовите записи и да гарантира, че компаниите спазват данъчните закони. ... Одиторите работят в различни качества в различни индустрии.

Какво е видео одит?

Целта на провеждането на видео одит е за да идентифицирате видеоклиповете във вашата библиотека, които биха могли да причинят повече вреда, отколкото полза. Например видеоклипове в YouTube с много нехаресвания, видеоклипове във Facebook с много нисък брой гледания и видеоклипове на вашия сайт, които не отговарят на показателите на друго съдържание.

Правилно ли е записването на първа поправка?

Като се има предвид критичното значение на записите за полицейската отчетност, Първата поправка право да се регистрират полицаи, които изпълняват служебните си задължения е признат от нарастващ брой федерални юрисдикции.

Мъж или жена е космат картоф?

Тя е транссексуална жена.

45-годишната Перес публикува видео, озаглавено „Furry Potato’s Coming Out“ на 20 февруари 2018 г. Това е един от първите й видеоклипове в нейния канал в YouTube.